Những vấn đề phải đối mặt của người chuyển giới
Khi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của cơ thể về ngoại hình, tính cách…người chuyển giới thường bị kỳ thị, thậm chí mất việc. Lúc này, có hàng loạt các vấn đề mà họ phải đối mặt.

    Yanhee Hospital

    Giờ làm việc