BÁC SĨ  PRASERT SEESILLAPACHAI 
CHUYÊN KHOA
-    Cấy tóc

NGÔN NGỮ
-    Tiếng Thái và tiếng Anh

HỌC VẤN
-    Bác sĩ Y khoa, Bằng Danh dự đầu tiên, Đại học Mahidol, Thái Lan, 1986 Credentials (bằng cấp)
-    hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật tổng quát của Thái Lan
-    Hiệp hội quốc tế về phẫu thuật phục hồi tóc
-    Hiệp hội Châu Âu về phẫu thuật phục hồi tóc

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
-    Ngoại tổng quát, Bệnh viện Siriraj, Bangkok, Thái Lan, 1992
-    Đào tạo Quốc tế & Sau đại Học
-    Khóa học về phục hồi tóc, Paris, Pháp, 1999
-    Khóa học về phục hồi tóc, Tokyo, Nhật Bản năm 1999

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-    Giảng viên, Bệnh viện Siriraj, Đại học Mahidol, 1995-1998
-    Bệnh viện quốc tế Yanhee, 1999 – cho tới nay
Yanhee Hospital

Giờ làm việc