BÁC SĨ  GREECHART PORNSINSIRISAKCHUYÊN KHOA

-    phẫu thuật thẩm mỹ

NGÔN NGỮ
-    Tiếng Thái và tiếng Anh

HỌC VẤN Y KHOA
-    Bác sĩ Y khoa, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan, 1985)

BẰNG CẤP
-    phẫu thuật tạo hình và phẫu thuật thẩm mỹ của Thái Lan

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
-    Ngoại tổng quát, Bệnh viện Chulalongkorn, 1991
-    Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Chulalongkorn, 1994

SAU ĐẠI HỌC
-    Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình, Montreal, Quebec, Canada Mỹ
-    Chứng chỉ Vi phẫu, Bệnh viện đa khoa Singapore

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-    Khoa cấp cứu và phẫu thuật, bệnh viện Phang-Nga
-    Ngoại tổng quát, Bệnh viện Chulalongkorn
-    Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Chulalongkorn
-    Trợ giảng, Đơn vị Phẫu thuật tạo hình bệnh viện Chulalongkorn
-    Bệnh viện quốc tế Yanhee, 1998 cho tới nay 
Yanhee Hospital

Giờ làm việc