BÁC SĨ KITTICHAI SIPIYARAKCHUYÊN KHOA

-    Phẫu thuật thẩm mỹ

NGÔN NGỮ
-    Tiếng Thái và tiếng Anh

HỌC VẤN 
-    Bác sĩ Y khoa, Đại học Chiang Mai, Thái Lan, 1990)

BẰNG CẤP
-    Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh hình Thái Lan
-    Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật chung của Thái Lan
-    Hiệp hội ung thư của Thái Lan
-    Bác sĩ phẫu thuật của trường đại học hoàng gia Thái Lan

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
-    Ngoại tổng quát, Đại học Prapokklao, Thái Lan, 1994
-    Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Siriraj, Thái Lan, 1996
-    Đào tạo Quốc tế & Sau đại Học Trường Changgum y tế, Đài Loan năm 1996

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-    bác sĩ phẫu thuật, Bệnh viện Prapokklao, Thái Lan, 1996-2010
-    Giáo sư, Đại học Y, Đại học Chulalongkorn Prapokklao Bệnh viện Chi nhánh, 1996-2010
-    Bệnh viện quốc tế Yanhee, 2010 – cho tới nay
Yanhee Hospital

Giờ làm việc