BÁC SĨ PITCH PAIBOONKASEMSUTTHI
CHUYÊN KHOA
-    Phẫu thuật thẩm mỹ

NGÔN NGỮ
-    Tiếng Thái và tiếng Anh

BẰNG CẤP
-    Bác sĩ Y khoa, đại học chulalongkorn, Thái Lan, 1985

HỌC VẤN
-    Bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Thái Lan

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 
-    Ngoại tổng quát, Bệnh viện Chulalongkorn Memorial 
-    Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Siriraj, Thái Lan, 1996

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-    Bệnh viện quốc tế Yanhee, năm 1999 tới nay
Yanhee Hospital

Giờ làm việc