Bác sĩ  Siripong Luxkanavong    
CHUYÊN KHOA
-    Phẫu thuật thẩm mỹ

NGÔN NGỮ
-    Tiếng Thái và tiếng Anh

HỌC VẤN
-    Bác sĩ Y khoa, Bệnh viện Ramathibodi, Đại học Mahidol, Thái Lan, 1994

BẰNG CẤP
-    Hội các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu thuật tạo hình của Thái Lan
-    Hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình của Thái Lan
-    Bác sĩ phẫu thuật của trường đại học hoàng gia Thái Lan

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
-    Ngoại tổng quát, Bệnh viện Vua Bhumibol, không quân hoàng gia Thái Lan,1999
-    Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chulalongkorn, 2005

ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
-    Khóa học phẫu thuật vú trực tiếp và cấy ghép mông, Bangkok, Thái Lan, 2007
-    Đào tạo hút mỡ nâng cao, Bangkok, Thái Lan, 2007
-    AO khóa học nâng cao về tạo hình mũi & phẫu thuật mở xương ở mặt, Singapore, 2008
-    Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn tối thiểu, Seoul, Hàn Quốc, 2009
-    Bệnh viện thẩm mỹ BK Dong Yang, Seoul, Hàn Quốc, 2010
-    Trung tâm phẫu thuật Zeeba, Bệnh viện Đại học Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ, 2011

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-    Đào tạo y học ngoại tổng quát, Bệnh viện Vua Bhumibol, không quân hoàng gia Thái Lan, 1996-1999
-    Bác sĩ phẫu thuật tổng quát, bệnh viện cựu chiến binh chiến tranh, 1999-2003
-    Đào tạo y học về phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Chulalongkorn, 2003-2005
-    Pphẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Vejthani, 2007-2011
Yanhee Hospital

Giờ làm việc