Bác sĩ  Virat OsathalertCHUYÊN KHOA
-    Phẫu thuật thẩm mỹ

NGÔN NGỮ
-    Tiếng Thái, tiếng Anh

HỌC VẤN
-    Bác sĩ Y khoa, Đại học Khon Kaen, Thái Lan, 1986

BẰNG CẤP
-    Hội các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình của Thái Lan

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
-    Ngoại tổng quát, Bệnh viện Srinakarin, 1990
-    Phẫu thuật thẩm mỹ và Tạo hình, Bệnh viện Siriraj, Thái Lan, 1998

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-    Bệnh viện Khon Kaen, Thái Lan
-    Bệnh viện Udon Thani, Thái Lan
-    Bệnh viện Siriraj, Thái Lan
-    Bệnh viện Rayong, Thái Lan
-    Bệnh viện quốc tế Yanhee, năm 2000 - cho tới nay
Yanhee Hospital

Giờ làm việc