Bác sĩ  Wichian WongworngsriCHUYÊN KHOA
-    Phẫu thuật thẩm mỹ

NGÔN NGỮ
-    Tiếng TháI
-    Tiếng Anh
-    Tiếng Hoa

HỌC VẤN
-    Bác sĩ Y khoa, Đại học Khon Kaen, Thái Lan, 1989

BẰNG CẤP
-    Hội đồng Phẫu thuật chung, Thái Lan
-    Hội đồng Phẫu thuật thẩm mỹ, Thái Lan

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
-    Ngoại tổng quát, Bệnh viện Hatyai, Thái Lan, 1993
-    Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình, Bệnh viện Ramathibodi, Thái Lan, 1996

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-    Bệnh viện Hatyai, Thái Lan
-    Bệnh viện Ramathibodi, Thái Lan
-    Bệnh viện quốc tế Yanhee, 1999 – cho tới nay
Yanhee Hospital

Giờ làm việc