Bác sĩ  Vitasna KetglangCHUYÊN KHOA
-    Khoa sản và nghiên cứu phụ khoa
-    Thẩm mỹ phụ khoa
-    Nghiên cứu niệu khoa

NGÔN NGỮ
-    Tiếng Thái
-    Tiếng Anh

HỌC VẤN
-    Bác sĩ Y khoa, Đại học Khon Kaen

BẰNG CẤP
-    Hội phụ khoa Thái
-    Hội tiết chế dục quốc tế
-    Học viên trẻ hóa âm đạo bằng phương pháp laser của học viện Mỹ
-    Học viên thẩm mỹ phụ khoa của học viện Mỹ

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
-    Sản khoa và nghiên cứu phụ khoa, bệnh viện Chiang Mai
-    Thẩm mỹ / Mỹ phẩm Phụ khoa

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
-    Cập nhật & bàn luận trong nghiên cứu niệu khoa, Thái Lan, 2007 & 2009
-    Điều trị bảo thủ trong nghiên cứu niệu khoa, Thái Lan, 2010
-    Hội thảo nghiên cứu niệu khoa (phẫu thuật vùng tầng chậu), Thái Lan, 2010
-    Hội thảo phẫu thuật sa tử cung, Singapore, tháng 10 năm 2010
-    Thẩm mỹ Laser Phụ khoa (LVR và DLV), học viện mỹ về trẻ hóa âm đạo bằng laser, Los Angeles, California, Mỹ, tháng 3 năm 2011
-    Đại hội Thường niên lần thứ 6 về thẩm mỹ của các bác sĩ phụ khoa Học viện thẩm mỹ
-    Phẫu thuật âm đạo, Tucson, Arizona, Hoa Kỳ, ngày 06-ngày 07 Tháng 11, 2011
-    Tiến sĩ Ostrzenski khoa học thẩm mỹ nâng cao/ Hội thảo, St Petersburg, Florida, Hoa Kỳ,

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-    Bệnh viện quốc tế Yanhee, 1999 cho tới nay
-    Điểm đặc biệt ở Bangkok Post, 19 tháng 6 2005  
Yanhee Hospital

Giờ làm việc