Bác sĩ  Praweena PongpattanawatCHUYÊN KHOA
-    Điều trị suy giãn tĩnh mạch
-    Tẩy lông

NGÔN NGỮ
-    Tiếng Thái và tiếng Anh

HỌC VẤN
-    Bác sĩ y khoa, đại học Rangsit, 2001,  Credentials (bằng cấp)
-    Thành viên, Học viện Y học thẩm mỹ của Mỹ

ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
-    Họp viện gia liễu, Thái Lan, 2003
-    Hội nghị Thế giới lần thứ 16 tạp chí bệnh tĩnh mạch của các Liên hiệp quốc tế, Monte Carlo, 2009
-    Giấy chứng nhận hoàn thành cho tạp chí bệnh tĩnh mạch toàn diện  từ trường đại học Úc của tạp chí bệnh tĩnh mạch, Úc, 2010
-    Chứng chỉ Y học thẩm mỹ (AAAM), Kuala Lumpur, Malaysia, 2010

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-    Hội Y học, Bệnh viện Klang, Bangkok, 2002-2003
-    Hội Y học, Bệnh viện Chao Phya Abhaibhubejhr, Prachinburi, Thái Lan, 2003-2004
-    Bệnh viện quốc tế Yanhee, năm 2004  cho đến nay
Yanhee Hospital

Giờ làm việc