Bác sĩ  Sukkunya ChamnisithCHUYÊN KHOA
-    Điều trị suy giãn tĩnh mạch
-    Tẩy lông

NGÔN NGỮ
-    Tiếng Thái, tiếng Anh

HỌC VẤN
-    Bác sĩ Y khoa, Đại học Northwestern Lyceum, Philippines, 1998

BẰNG CẤP
-    Nghiên cứu sinh về bệnh tĩnh mạch)
-    Nghiên cứu bệnh tĩnh mạch của trường đại học Úc)

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
-    Thưc hành chung và y học gia đình, Bệnh viện Siriraj, Bangkok, Thái Lan 2001
-    Giảng viên tạp chí bệnh tĩnh mạch nâng cao (cắt đốt bằng laser Endovenous và hướng dẫn siêu âm xơ hóa), nghiên cứu bệnh tĩnh mạch của trường đại học Úc, 2009
-    Giảng viên hướng dẫn siêu âm các bệnh về tĩnh mạch (cắt đốt bằng laser Endovenous và hướng dẫn siêu âm xơ hóa), nghiên cứu bệnh tĩnh mạch của trường đại học Úc, 2009

ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
-    Hội thảo về xơ hóa tĩnh mạch, Úc, 2009
-    Hội thảo về siêu âm mạch máu, New Zealand, 2010
-    Hội nghị khoa học thường niên của tạp chí bệnh tĩnh mạch, New Zealand, 2010

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-    Học viên y khoa, bệnh viện Lerdsin, Bangkok, Thái Lan, 1998-1999
-    Bệnh viện quốc tế Yanhee, 1999- cho tới nay
Yanhee Hospital

Giờ làm việc