Bác sĩ  Wajarapong YothathaiCHUYÊN KHOA
-    Điều trị suy giãn tĩnh mạch
-    Tẩy lông

NGÔN NGỮ
-    Tiếng TháI
-    Tiếng Anh

HỌC VẤN
-    Bác sĩ Y khoa, Đại học Khon Kaen, 2001

BẰNG CẤP
-    Thành viên, Học viện Mỹ về Y học thẩm mỹ

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
-    Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đại học Khon Kaen, 2006

ĐÀO TẠO QUỐC TẾ & SAU ĐẠI HỌC
-    Khóa học Xơ hoá, Australia, 2009
-    Giảng viên tạp chí bệnh tĩnh mạch nâng cao, Úc, 2009
-    Giảng viên siêu âm kép, Úc, 2009
-    Y học thẩm mỹ, Malaysia, 2010

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
-    Bác sĩ phẫu thuật, Srinakarin, 2006-2007
Yanhee Hospital

Giờ làm việc