bảng giá tham khảo
Dịch Vụ Giá Baht Thái
(Giá tham khảo)
Giá VNĐ
(Giá tham khảo)
Cắt góc hàm bằng đường ngoài miệng 85,000 59,500,000
Gọt cằm chỉnh cằm vuông ( V shape cằm từ gọt hàm ) 65,000 45,500,000
Gọt cằm chỉnh cằm vuông ( V shape trường hợp không gọt hàm ) 65,000 45,500,000
Gọt hàm bằng đường trong miệng 110,000 77,000,000
Trượt hàm dưới 120,000 84,000,000
Cắt cằm cho dài hơn hoặc ngắn hơn 110,000 77,000,000
Độn hàm bằng thanh silicon 80,000 56,000,000
Mài xương cằm 30,000 21,000,000
Cắt cằm hình chữ T 120,000 84,000,000
 
TƯ VẤN VỚI NHÂN VIÊN YANHEE


 
 
Thông tin liên hệ
Các dịch vụ khác
Yanhee Hospital

Giờ làm việc