bảng giá tham khảo
Dịch Vụ Giá Baht Thái
(Giá tham khảo)
Giá VNĐ
(Giá tham khảo)
Cắt góc hàm bằng đường ngoài miệng  (ngủ lại Bv 2 đêm) 115,000 B  
Sửa lại Cắt góc hàm bằng đường ngoài miệng (ngủ lại Bv 2 đêm) 165,000 B  
Gọt cằm chỉnh cằm vuông (V shape cằm từ gọt hàm) (ngủ lại bv 1 đêm) 80,000 B  
Gọt cằm chỉnh cằm vuông (V shape trường hợp không gọt hàm)  (ngủ lại bv 1 đêm) 110,000 B  
Gọt hàm bằng đường trong miệng  (ngủ lại Bv 2 đêm) 165,000 B  
Sửa lại Gọt hàm bằng đường trong miệng (ngủ lại Bv 2 đêm)  230,000 B   
Trượt hàm dưới  (ngủ lại Bv 2 đêm) 200,000 B  
Cắt cằm cho dài hơn hoặc ngắn hơn  (ngủ lại Bv 2 đêm) 165,000 B  
Độn hàm bằng thanh silicon (ngủ lại Bv 1 đêm) 115,000 B   
Mài xương cằm (thêm từ việc gọt/ trượt hàm)  40,500 B  
Cắt cằm hình chữ T(V shape Genioplasty) (ngủ lại Bv 2 đêm) 185,000 B   
Loại bỏ cơ hàm (thêm từ việc gọt hàm)  40,000 B  
Cắt vỏ xương hàm  (ngủ lại Bv 2 đêm) 185,000 B  
*(Đây là phương pháp cắt bỏ lớp ngoài cùng trong số 3 lớp xương hàm để làm giảm độ dày của xương. Không giống như phương pháp cắt bỏ lớp, phương pháp này có hiệu quả hơn khi nhìn trực tiếp.)    


TƯ VẤN VỚI NHÂN VIÊN YANHEE


 
 
Thông tin liên hệ
Các dịch vụ khác
Yanhee Hospital

Giờ làm việc