bảng giá tham khảo
Dịch Vụ Giá Baht Thái (Giá tham khảo) Giá VNĐ
(Giá tham khảo)
Căng da mặt 100,000 70,000,000
Căng da trán 85,000 59,500,000
Căng da mặt trường hợp đã từng nâng 120,000 84,000,000
Căng da cổ 80,000 56,000,000
Độn trán 70,000 49,000,000
Độn trán bằng vật liệu sọ giả mô bản thân 110,000 77,000,000
Căng chân mày 40,000 28,000,000
Căng thái dương 50,000 35,000,000
Nạo silicon mặt 50,000 35,000,000
Tiêm mỡ ở trán 36,000 25,200,000
Làm săn chắc cơ cổ ( thêm từ căng da mặt ) 20,000 14,000,000
Chỉnh sửa nếp nhăn ở phần đầu chân mày 22,000 15,400,000
Thêm mô rãnh mũi ( thêm từ căng da mặt ) 14,000 9,800,000
Cắt cục yết hầu 38,000 26,600,000
Độn thái dương bằng thanh silicon 50,000 35,000,000
Độn thái dương bằng việc tiêm mỡ 35,000 24,500,000
Giảm xương chân mày bằng phương pháp mài xương 85,000 59,500,000
Nâng chân mày bằng chỉ 60,000 42,000,000
Độn chân mày 75,000 52,500,000
Nâng cơ bằng chỉ 1,200 840,000
Nâng cơ bằng chỉ Misju 4,500 3,150,000
Căng da mặt bằng chỉ Spring 15,000 10,500,000
Căng da mặt bằng chỉ Spring midface 6 sợi 90,000 63,000,000
Căng da cổ bẳng chỉ Spring midface 4 sợi 60,000 42,000,000
 
 
TƯ VẤN VỚI NHÂN VIÊN YANHEE


 
Thông tin liên hệ
Các dịch vụ khác
Yanhee Hospital

Giờ làm việc