bảng giá tham khảo
Dịch Vụ Giá Baht Thái
(Giá tham khảo)
Giá VNĐ
(Giá tham khảo)
Hạ gò má (mài xương) (ngủ lại Bv 1 đêm) 115,000 B  
Hạ gò má (cắt xương) (ngủ lại Bv 2 đêm)  200,000 B   
Sửa lại  Hạ gò má (mài xương) (ngủ lại Bv 1 đêm) 140,000 B   
Sửa lại  Hạ gò má (cắt xương) (ngủ lại Bv 2 đêm)  250,000 B   
Độn gò má  60,500 B  
Độn gò má (gây mê) (ngủ lại Bv 1 đêm) 81,000 B  
Tháo vật liệu độn gò má 30,500 B  
Làm má lùm đồng tiền (1 bên) 18,500 B (2 bên) 30,500 B  
Tiêm mỡ má 35,500 B  
Tiêm mỡ nhiều hơn 1 điểm thêm mỗi điểm 10,500 B  
Cắt mỡ má 40,500 B  
Hút mỡ má  45,500 B  
Dùng Mini Plate loại tự tiêu với case hạ gò má, trượt hàm thêm  65,000 B  
 
TƯ VẤN VỚI NHÂN VIÊN YANHEE


 
 
Thông tin liên hệ
Các dịch vụ khác
Yanhee Hospital

Giờ làm việc