bảng giá tham khảo
Dịch Vụ Giá Baht Thái
(Giá tham khảo)
Giá VNĐ
(Giá tham khảo)
Cắt mắt 2 mí 33,500 B  
Cắt mắt 2 mí (may 3 điểm) 35,500 B  
Cắt bọng mỡ mắt dưới 33,500 B  
Chỉnh mắt trên/ mắt dưới đã từng làm 45,500 B   
Nạo silicone mắt 30,500 B  
Sửa mắt 2 mí + mở hốc mắt 56,000 B  
Sửa mắt 2 mí 45,500 B  
Mở hốc mắt (bác sĩ ít khi làm vì để lại sẹo) 25,500 B  
Tiêm mỡ mắt trên/ mắt dưới 20,500 B  
Cấy da mắt hoặc may đuôi mắt 20,500 B  
Cắt/ chỉnh đuôi mắt bị chảy xệ  30,500 B  
Cắt da đuôi mắt sửa nếp nhăn đuôi mắt (thêm từ làm mắt) 20,500 B   
Chỉnh sửa phần cơ mắt bị liệt :    
-   Liệt ít (1 bên 30,500 B) (2 bên ) 33,500 B  
-   Liệt nhiều (1 bên 38,500 B) 2 bên 58,500 B 58,500 B  
-   Dùng dây chằng nâng cơ mắt thêm 15,500 B  

TƯ VẤN VỚI NHÂN VIÊN YANHEE


 
 
Thông tin liên hệ
Các dịch vụ khác
Yanhee Hospital

Giờ làm việc