bảng giá tham khảo
Dịch vụ Thời gian nằm viện Giá Baht Thái
 (Giá tham khảo) 
Giá VND
 (Giá tham khảo) 
Nâng mũi   30,000 19,200,000
Nâng mũi bằng silicon Mỹ   40,000 25,600,000
Nâng mũi bằng silicon Hàn Quốc   50,000 32,000.000
Chỉnh sửa mũi đã từng nâng   40,000 25,600,000
Chỉnh sữa mũi đã từng nâng bằng silicon Mỹ   50,000 32,000.000
Chỉnh sửa mũi đã từng nâng bằng silicon Hàn Quốc   60,000 38,400,000
Nạo silicon ở mũi   30,000 19,200,000
Nạo Filer ở mũi   30,000 19,200,000
Tháo thanh silicon mũi   15,000 9,600,000
Chỉnh sửa phần đầu mũi bị mỏng bằng mỡ   45,000 28,800,000
Làm mũi Hàn Quốc bằng sụn sau tai (thêm từ việc nâng mũi)   45,000 28,800,000
Cắt cánh mũi   30,000 19,200,000
Chỉnh sửa cánh mũi đã từng cắt   45,000 28,800,000
Mài gồ mũi   20,000 12,800,000
Cắt gồ mũi   30,000 19,200,000
Gọt hump (xương viền sống mũi)   50,000 32,000.000
Chỉnh sửa mũi bị hở hàm ếch   45,000 28,800,000
Chỉnh sửa mũi bị hở hàm ếch (gây mê) 2 đêm 80,000 51,200,000
Giảm kích cỡ mũi to 2 đêm 90,000 57,600,000
Nâng mũi bằng xương sườn 2 đêm 120,000 76,800,000
 
TƯ VẤN VỚI NHÂN VIÊN YANHEE


 
 
 
Thông tin liên hệ
Các dịch vụ khác
Yanhee Hospital

Giờ làm việc