bảng giá tham khảo
Dịch Vụ Giá Baht Thái
(Giá tham khảo)
Giá VNĐ
(Giá tham khảo)
Túi ngực đặc biệt( Mcghan) 100,000 70,000,000
Túi ngực đặc biệt >400 Cc 120,000 84,000,000
Túi ngực đặc biệt Mentor 120,000 84,000,000
Túi ngực đặc biệt Natrelle 130,000 91,000,000
Túi ngực đặc biệt Mentor > 400 Cc 130,000 91,000,000
Túi ngực đặc biệt Natrelle > 400Cc 140,000 98,000,000
Túi ngực hình giọt nước Mentor 160,000 112,000,000
Túi ngực hình giọt nước Natrelle 180,000 126,000,000
Túi ngực hình giọt nước Mentor > 400 Cc 170,000 119,000,000
Túi ngực hình giọt nước Natrelle >400 Cc 190,000 133,000,000
Trường hợp chỉnh sửa ngực đã nâng
Túi ngực đặc biệt ( Mcghan) 120,000 84,000,000
Túi ngực đặc biệt >400 Cc 130,000 91,000,000
Túi ngực đặc biệt Mentor 140,000 98,000,000
Túi ngực đặc biệt Natrelle 150,000 105,000,000
Túi ngực đặc biệt Mentor > 400 Cc 150,000 105,000,000
Túi ngực đặc biệt Natrelle > 400Cc 160,000 112,000,000
Túi ngực hình giọt nước Mentor 180,000 126,000,000
Túi ngực hình giọt nước Natrelle 200,000 140,000,000
Túi ngực hình giọt nước Mentor > 400 Cc 190,000 133,000,000
Túi ngực hình giọt nước Natrelle >400 Cc 210,000 147,000,000
Trường hợp ngực 2 bên không đều nhau dùng túi ngực 2 bên khác kích cỡ thêm 30,000 21,000,000
Trường hợp nâng ngực nội soi thêm 40,000 28,000,000
Tiêm mỡ tự thân vào ngực 1 bên 65,000 45,500,000
Chỉnh sửa núm vú bị tịt 1 bên 20,000 14,000,000
Chỉnh sửa núm vú bị tịt 2 bên 30,000 21,000,000
Thu ngỏ núm vú 35,000 24,500,000
Tiêm mỡ tự thân ở ngực chỉnh vết rạn do da mỏng 60,000 42,000,000
Phẫu thuật tạo núm vú 1 bên 20,000 14,000,000
Phẫu thuật tạo núm vú 2 bên 28,000 19,600,000
Chỉnh sửa ngực từng tiêm silicone 82,000 57,400,000
Chỉnh sửa sơ cứng của ngực 45,000 31,500,000
Chỉnh sửa ngực bị chảy xệ
Xệ nhiều 110,000 77,000,000
Xệ ít và may viền quầng ngực Mild 82,000 57,400,000
Giảm kích cỡ ngực 125,000 87,500,000
Tháo túi ngực từng nâng 50,000 35,000,000
Nâng núm vú bằng chỉ may 1 bên 22,000 15,400,000
 
TƯ VẤN VỚI NHÂN VIÊN YANHEE


 

Thông tin liên hệ
Các dịch vụ khác
Yanhee Hospital

Giờ làm việc