bảng giá tham khảo
Dịch Vụ Giá Baht Thái
(Giá tham khảo)
Giá VNĐ
(Giá tham khảo)
Loại bỏ lông bằng máy đốt sóng radio    
Loại bỏ lông nách đến khi hết 23,000 16,100,000
Loại bỏ lông mặt trước của chân đến khi hết 54,215 37,950,500
Loại bỏ lông bằng phương pháp laser    
Loại bỏ lông Bikini LINE 1 lần 7000 4,900,000
Loại bỏ lông ở vùng kín 1 lần 12000 8,400,000
Loại bỏ râu 3 lần 9000 6,300,000
Loại bỏ lông nách 2 bên 3 lần 12000 8,400,000
Loại bỏ lông mặt trước của chân 2 bên 3 lần 40000 28,000,000
 
 
TƯ VẤN VỚI NHÂN VIÊN YANHEE


 

Thông tin liên hệ

 

Các dịch vụ khác
Yanhee Hospital

Giờ làm việc