bảng giá tham khảo
Dịch Vụ Giá Baht Thái
(Giá tham khảo)
Giá VNĐ
(Giá tham khảo)
Nâng mũi 30,000 B  
Nâng mũi bằng silicon Mỹ 40,000 B  
Nâng mũi bằng silicon Hàn quốc 50,000 B  
Nâng mũi bằng sụn xương sườn (ngủ Bv 1 đêm) 405,000 B  
Tạo chóp mũi bằng Osteopore 65,000 B  
Nâng mũi bằng phương pháp mở open Combo 1 (Silicone+Sụn tai) 105,000 B  
Nâng mũi bằng phương pháp mở open Combo 2 (Silicone+Sụn tai+PCL) 150,000 B  
Nâng mũi bằng phương pháp mở open Combo 3 (Goretex+Sụn tai) 120,000 B  
Nâng mũi bằng phương pháp mở open Combo 4 (Goretex+Sụn tai+PCL) 202,500 B  
Chỉnh sửa mũi đã từng nâng 40,500 B  
Chỉnh sửa mũi đã từng nâng bằng silicon Mỹ 50,500 B  
Chỉnh sửa mũi đã từng nâng bằng silicon Hàn quốc 60,500 B  
Chỉnh sửa mũi đã từng nâng phương pháp mở open bằng silicone 30,500 B   
Chỉnh sửa mũi  bằng sụn xương sườn (ngủ Bv 1 đêm) 450,000 B  
Sửa mũi với ADM tạo chóp mũi (mô nhân tạo) 30,500 B  
Sửa mũi với ADM tạo sống mũi (mô nhân tạo) 50,500 B  
Nạo sơ cứng ở mũi 20,500 B  
Nạo tất cả các loại silicon ở mũi 40,500 B  
Tháo thanh silicon mũi 15,500 B  
Chỉnh sửa phần đầu mũi bị mỏng bằng mỡ 45,500 B  
Làm mũi Hàn quốc bằng sụn sau tai (thêm từ việc nâng mũi) 45,500 B  
Cắt cánh mũi 30,500 B  
Chỉnh sửa cánh mũi đã từng cắt 45,500 B  
Mài gồ mũi 20,500 B  
Cắt gồ mũi 30,500 B  
Gọt hump (xương viền sống mũi) 50,500 B  
Chỉnh sửa mũi bị hở hàm ếch 45,500 B  
Chỉnh sửa mũi bị hở hàm ếch (gây mê) (ngủ lại Bv 2 đêm) 81,000 B  
Sửa mũi lệch vẹo sau chấn thương (ngủ lại Bv 2 đêm) 81,000 B   
Giảm kích cỡ mũi to (ngủ lại Bv 2 đêm) 105,000 B  
Sửa mũi trường hợp từng giảm kích cỡ mũi rồi (ngủ lại Bv 2 đêm ) 116,000 B  
Chỉnh sửa mũi (combo 1-4 ) tính thêm giá lần đầu 60,000 B  
 
TƯ VẤN VỚI NHÂN VIÊN YANHEE 


 

 
Thông tin liên hệ
    
Các dịch vụ khác
Yanhee Hospital

Giờ làm việc